Thuiszorg anno 2019

datum: 17-05-19

Thuiszorg, hoe is die ontstaan? 

Op de vraag wat voor bedrijf CaRespect is antwoord ik meestal met ‘thuiszorgorganisatie’. Maar thuiszorg, wat is dat nu precies? En hoe is thuiszorg ontstaan in NederlandDaarvoor moeten we terug naar de jaren ’60 van de vorige eeuw. In ons land kenden we toen zo’n 1450 kruisverenigingen waarvan het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis de bekendste waren. Voor deze kruisverenigingen werkten wijkverpleegkundigen (wijkverpleegsters noemden we die toen nog), meestal op solitaire basis.

De ontzuiling van de samenleving, zeg maar het verdwijnen van ‘levensbeschouwelijke hokjes’, zorgde ervoor dat er rond 1980 nog maar ongeveer 200 kruisverenigingen over waren. Veel van deze kruisverenigingen zijn gefuseerd met of opgegaan in (gezins)zorginstellingen. Hier ontstond de term thuiszorg, de term die we nu ook nog hanteren. CaRespect, opgericht in 2013, is een voorbeeld van zo’n moderne thuiszorgorganisatie. CaRespect biedt diverse vormen van thuiszorgpersoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Maar hoe werkt nu het huidige zorgsysteemEn wanneer kom je eigenlijk in aanmerking voor thuiszorg? In het kort leg ik het hieronder uit. 


Wet langdurige zorg
 (Wlz)  

Wie behoefte heeft aan thuiszorg heeft een zorgindicatie nodig. Heb je blijvend intensieve zorg nodig dan vraag je deze aan via de Wet langdurige zorg (Wlz). Lukt het je niet om deze zorg zelf te regelen dan kan de huisarts of wijkverpleegkundige dat voor je doen. Je kunt zorg krijgen vanuit de Wlz wanneer je een leven lang 24 uur per dag, 7 dagen per week toezicht nodig hebt (of zorg in de nabijheid). Begeleiding en verpleging moeten voortdurend in de buurt zijn. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welke en hoeveel zorg je nodig hebt en legt dit uit in een indicatiebesluitVoor langdurige thuiszorg via de Wlz moet je dus eerst een zorgindicatie aanvragen. Hoe dat precies in zijn werk gaat vertel ik in een latere blog.  

Persoonsgebonden budget (pgb) 

Onze cliënten kunnen ook thuiszorg aanvragen via het persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunnen cliënten zelf thuiszorg bij CaRespect inkopen, bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding. De voorwaarden om persoonsgebonden budget te ontvangen hangen af van de gewenste zorg. Een pgb aanvragen kan bij het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Je moet hiervoor een aanvraagformulier én een budgetplan opsturen. Vervolgens ontvang je een uitnodiging van het zorgkantoor voor een ´bewust-keuze-gesprek´. Uit dit gesprek blijkt of het pgb wel of geen goede oplossing voor je is. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Sinds 2015 kent Nederland de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet heeft als doel dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning (thuis) kunnen blijven wonen. In de praktijk betekent dit dat er een groter beroep op thuiszorgorganisaties zoals CaRespect wordt gedaan, want niet iedereen is in staat volledig voor zichzelf te zorgen. Zeker wanneer de gebreken en daarmee de beperkingen toenemen. Pgb hiervoor aanvragen gaat via de gemeente. Daarbij moet je duidelijk aangeven waarom je een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij je past en beoordeelt vervolgens de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die je bij ons inkoopt. Wat ook kan is dat je ‘zorg in natura’ inkoopt. De gemeente bepaalt dan op basis van contracten van wie je zorg krijgt. Deze loopt bij ons via Stichting Inzet voor Zorg.  

Niet-gecontracteerde zorg 

Uiteraard is het ook mogelijk om bij ons niet-gecontracteerde zorg in te kopen. Niet-gecontracteerde zorg is de zorg die wij verlenen via zorgverzekeraars met wie wij geen contract hebben Deze zorg heeft alleen betrekking op verzorging en verpleging dus niet op begeleiding. 


Robbert Kramers

Deel dit met vrienden:
Share

Meer blogs

Bekijk

Wijkverpleegkundige in West-Brabant

Bekijk

Gehandicaptenzorg in West-Brabant

Bekijk

Persoonlijke verzorging in Bergen op Zoom

Bekijk

Ouderenzorg in Bergen op Zoom

Bekijk

De maatschappij en mijn beperking

Bekijk

De gebroeders Kramers, drijvende krachten achter thuiszorgorganisatie CaRespect

Bekijk

Iets voor mensen betekenen, elke dag…