Gehandicaptenzorg in West-Brabant

datum: 05-07-19

Onze thuiszorg richt zich vooral op persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding en ouderenzorg. Een deel van onze dienstverlening besteden wij ook aan gehandicaptenzorg ofwel de zorg aan mensen met een handicap. Onder handicap verstaan we een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard. Deze kan zijn aangeboren dan wel zijn opgelopen door een ziekte of ongeval.

Maatwerk

Zoveel mensen, zoveel handicaps. De een heeft hierbij meer hulp nodig dan de ander. Sommigen zijn grotendeels zelfstandig, andere vragen om intensievere zorg en ondersteuning. Bij CaRespect verlenen we gehandicaptenzorg op maat. Logisch vinden wij, want niemand is hetzelfde, heeft dezelfde beperking of heeft exact dezelfde hulp nodig. Gehandicaptenzorg is nu eenmaal niet ’standaard’. Helaas denken sommigen hier anders over.

Dagelijkse handelingen

Natuurlijk moet gehandicaptenzorg volledig zijn afgestemd op zorgbehoeften en wensen. Daarom is je zorgindicatie uitgangspunt voor het zorgplan. Daarnaast bepalen we altijd in overleg met jou weke behoefte van toegevoegde waarde is. Zorg moet wel nut hebben. Hebben we dat eenmaal vastgesteld dan bepalen we – ook weer samen – wanneer jij deze zorg wilt ontvangen. In de praktijk blijkt er veelal behoefte te zijn aan hulp bij de dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan aan- en uitkleden, douchen, eten en geldzaken regelen. Niets zo vervelend als dit soort dingen niet meer zelf kunnen. Maar gehandicaptenzorg omvat meer. Zo leren we je gezond en veilig omgaan met eventuele hulpmiddelen, bijvoorbeeld protheses, rollators en rolstoelen. Immers, een hulpmiddel wordt pas echt een hulpmiddel als je weet hoe je ermee om moet gaan. In de tijd dat de rollators op de markt kwamen gebeurden er nogal veel ongelukken omdat men niet goed wist hoe je deze moest gebruiken. Gelukkig gaat dat tegenwoordig beter en vinden er veel minder ongevallen plaats.

Onbetaalbaar

In sommige gevallen kan ‘vakantie’ deel uitmaken van onze gehandicaptenzorg. Vakantie zet ik bewust tussen aanhalingstekens want als verzorgende ervaar je dat toch anders. Natuurlijk gaat het om de cliënt. Deze kan in bepaalde gevallen onder begeleiding van een zorgmedewerker met vakantie. Lekker naar de zon in een hotel bijvoorbeeld. Als begeleider kun je daar zelf zeer beperkt van genieten, zeker wanneer de cliënt intensieve zorg nodig heeft. Sommige cliënten vragen nu eenmaal voortdurend aandacht en dan moet je als begeleider constant alert zijn en in de buurt van de cliënt. Maar uiteindelijk gaat het om de cliënt. Als ik door mijn inzet en toewijding iemand een onvergetelijke tijd kan bezorgen, dat is onbetaalbaar. Dat hoef ik aan niemand met een zorghart uit te leggen.

Robbert Kramers

Deel dit met vrienden:
Share

Meer blogs

Bekijk

Wijkverpleegkundige in West-Brabant

Bekijk

Persoonlijke verzorging in Bergen op Zoom

Bekijk

Ouderenzorg in Bergen op Zoom

Bekijk

Thuiszorg anno 2019

Bekijk

De maatschappij en mijn beperking

Bekijk

De gebroeders Kramers, drijvende krachten achter thuiszorgorganisatie CaRespect

Bekijk

Iets voor mensen betekenen, elke dag…