Gehandicaptenzorg

Een groot deel van onze cliënten heeft een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De een heeft hierbij meer hulp nodig dan de ander. Sommige zijn grotendeels zelfstandig, andere vragen om intensievere zorg en ondersteuning. De gehandicaptenzorg die CaRespect biedt is volledig afgestemd op uw zorgbehoefte en wensen. We bekijken wat uw indicatie is en bij welke zorg u het meest gebaat bent. In overleg met u bepalen we vervolgens welke zorg u op welk moment wenst.

CaRespect ondersteunt bij dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, douchen, eten en geldzaken regelen. Verder leren wij u gezond en veilig omgaan met eventuele hulpmiddelen zoals protheses en rolstoelen.

Dagelijkse uitdaging

Respectvolle zorg vinden wij belangrijk bij CaRespect. Daarom hechten wij veel waarde aan een zinvolle en uitdagende invulling van de vrije uren van onze cliënten. Wat wilt u graag doen? Waar haalt u voldoening uit? Waar krijgt u energie van? Wat vindt u leuk? Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw antwoorden hierop zodat iedere dag voor u een interessante uitdaging wordt. Een klein feestje moet het zijn en geen verplichte, eentonige dagactiviteit. Dagbesteding op zijn CaRespects: zinvol en net even anders.

 Hechte band met onze cliënten

Omdat wij met een klein team van maximaal vier personen per cliënt zorg leveren kan er een hechte band ontstaan. Dat vinden niet alleen onze cliënten maar ook wij belangrijk. Als er een klik is ontstaat er een vertrouwensband. Dat is de basis voor een duurzame relatie en het komt de zorgverlening ten goede. Zorg op maat wordt zo echt zorg op maat en is bij ons geen marketingkreet.

Heeft u een beperking of wilt u zorg aanvragen voor iemand met een beperking? CaRespect regelt dat voor u. Neem contact met ons op en stel uw vragen.

Bekijk onze andere diensten

Bekijk

Persoonlijke begeleiding

Bekijk

Ouderenzorg

Bekijk

Persoonlijke verzorging