Palliatieve zorg

Palliatieve zorg (palliatie betekent letterlijk verzachting of verlichting) staat in het teken van de verzorging van mensen met een levensbedreigende ziekte. Bedoeld om een respectvol levenseinde mogelijk te maken in een fijne, vertrouwde omgeving. CaRespect levert palliatieve zorg op een aangename en respectvolle manier.

Hoogste levenskwaliteit

Wij zorgen ervoor dat degene die levensbedreigend ziek is een mooie laatste periode van zijn of haar leven doorgaat. Dit doen we door goed te luisteren naar wat de cliënt wil en/of nodig heeft en hier daadwerkelijk gehoor aan te geven. Ook richten wij onze aandacht intensief op de naasten voor wie deze periode en situatie vaak heel moeilijk is. CaRespect zorgt voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en dat iedereen zo prettig mogelijk deze levensfase kan ervaren.

Drie fases van palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg onderscheiden we de palliatieve fase, de stervensfase en de nazorgfase. Behandeling (bijvoorbeeld met medicijnen) en bedoeld om pijn en klachten te verminderen, vindt plaats in de palliatieve fase. Een zo hoog mogelijke levenskwaliteit staat hierbij bij CaRespect voorop. De ongeveer laatste drie maanden van deze fase noemen we de terminale fase. In deze periode bereiden we zowel patiënt als directe betrokkenen voor op het overlijden. Is een patiënt in de stervensfase beland dan zal hij of zij nog slechts enkele dagen leven.

Nazorg

Is de patiënt overleden dan bevinden we ons in de nazorgfase. Hierin schenken we alle aandacht aan de naaste omgeving van de overledene. Wat heeft de familie nodig? Wat wensen de naasten? Welke behoeften zijn er? Op al deze vragen geven we bij CaRespect graag zo goed mogelijk antwoord.

Wilt u meer weten over palliatieve zorg van CaRespect? Neem contact met ons op.

Bekijk onze andere diensten

Bekijk

Persoonlijke begeleiding

Bekijk

Ouderenzorg

Bekijk

Persoonlijke verzorging

Bekijk

Gehandicaptenzorg

Bekijk

Huishoudelijke hulp